Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju – BRID, u suradnji s partnerskim organizacijama na projektu “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” K-zona, LORI i Zora, poziva da podnesete ponudu za usluge sudjelovanja u sastancima radne grupe (ukupno pet sastanaka u Zagrebu) koja za cilj ima izradu programskih dokumenata – smjernice za poboljšanje kolektivnih ugovora u kontekstu suzbijanja diskriminacije LGBTI osoba i ključnih segmenata te preporuka o sadržaju Indikatora za LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu.

Opis posla, očekivani profil stručnjaka, izvještavanje, proračun, kriterij za odabir ponude i ostale detalje pročitajte u Pozivu na dostavu ponuda.

Ovaj poziv sadrži tri dokumenta:

Javni poziv otvoren je do 25. svibnja 2016. (završno s 23.59 h).

Projekt “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” provodi Prostor rodne i medijske kulture K-zona s partnerima Lezbijskom organizacijom Rijeka LORI, Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID i udrugom ZORA, finaciran od strane Europske unije i sufinaciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

REZULTATI: Evaluacijski odbor je temeljem formule navedene u pozivu obračunao broj bodova za sve prijavitelje te preporučuje dodjelu ugovora sljedećim ponuditeljima: Siniša Miličić, Suzana Artuković Vuksan, Željka Vrbaslija i Iskra Mandarić.