Molila bih Vas odgovor na pitanje koje se tiče skrbništva nad djetetom čija je majka moja životna partnerica i osobnog odbitka za dijete. Dakle, da li ja kao skrbnik djeteta na osnovi sklapanja životnog partnerstva mogu zatražiti osobni odbitak za jedno dijete ukoliko je moja partnerica nezaposlena? Po zakonu o životnom partnerstvu znam da imam pravo na osobni odbitak uzdržavanog člana obitelji za partnericu no da li se isto odnosi i na dijete (prvo dijete)?


Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14) uređuje i porezni status životnih partnera. Osobni odbici uređeni su člankom 57. stavkom 2, a kojim je određeno da se uzdržavanje životnog partnera odnosno djece nad kojom se ostvaruje roditeljska ili partnerska skrb smatra osobnim odbitkom od poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16).

Nadalje, temeljem članka 40. stavka 1. Zakona o životnom partnerstvuosoba istog spola određeno je da životni partner roditelja djeteta ima pravo ostvarivati roditeljsku skrb o djetetu, odnosno sadržaj roditeljske skrbi zajedno sa roditeljima ili umjesto roditelja temeljem odluke suda, a u skladu sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuju Obiteljski odnosi.

Temeljem članka 44. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola određeno je da je partnerska skrb oblik skrbi za maloljetno dijete koje može pružiti životni partner nakon smrti životnog partnera roditelja djeteta, a iznimno i za života životnog partnera roditelja djeteta, ako drugi roditelj nije poznat ili ako mu je oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta.

Partnerska skrb se također stječe odlukom suda u posebnom postupku.

Dakle, roditeljska ili partnerska skrb se ne stječe temeljem sklapanja životnog partnerstva sa roditeljem tog djeteta, već isključivo temeljem odluke suda u posebnom postupku.

Stoga, ukoliko Vi u skladu s člankom 40. stavkom 1. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, kao životna partnerica majke djeteta na temelju odluke suda zajedno sa majkom djeteta ostvarujete roditeljsku, odnosno partnersku skrb nad djetetom, smatram da imate pravo na uvećani osobni odbitak za dijete.

Naime, temeljem članka 95. Zakona o porezu na dohodak ( N.N. 115/16) uzdržavanom djecom smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju.

Članak 14. Zakona o porezu na dohodak propisuje da osnovni osobni odbitak iznosi 3.800,00 kn, a koji se može uvećati za uzdržavane članove uže obitelji i djecu.

U vašem slučaju, osim osnovnog odbitka imate pravo na povećanje na temelju uzdržavanja životne partnerice (ukoliko se ostvare uvjeti iz članka 17. Zakona o porezu na dohodak) i to u iznosu od 1.750,00 kn, a isto toliko i za njeno dijete, ako imate odluku suda kojom ste stekli roditeljsku, odnosno partnersku skrb.

Iznos od 1.750,00 kn odgovara umnošku koeficijenta 0,7 sa 2.500,00 koja predstavlja zakonsku osnovicu osobnog odbitka.


Ukoliko ste LGBTIQ osoba te vam je potreban pravni savjet vezan uz zaštitu vaših radničkih prava, ili samo želite s našom odvjetnicom Bojanom Ivanišević provjeriti da li su ponašanja i prakse vašeg (budućeg) poslodavca ispravna odnosno legalna, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrasca.

Foto: Flickr