Predstavljamo najpoznatije svjetske indikatore ravnopravnosti na radnom mjestu

Piše: Darko Markušić

Nakon što je u Hrvatskoj u okviru projekta LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu po prvi puta provedeno istraživanje među zaposlenicima i poslodavcima o antidiskriminacijskim politikama i praksi na radnom mjestu vezano za LGBTI osobe, u naredna ćemo tri teksta predstaviti slična istraživanja i indikatore ravnopravnosti na svjetskoj razini kao i udruge koje stoje iza tih istraživanja.

Radi se o britanskom Stonewallu, američkom The Human Rights Campaignu i nizozemskom Workplace Prideu. Istraživanje Stonewalla Workplace Equality Index slično je hrvatskom utoliko što i u njemu sudjeluju i poslodavci i zaposlenici. Indikator ravnopravnosti The Human Rights Campaigna Corporate Equality Index – CEI (Kompanijski indeks jednakosti) puno je detaljniji u metodologiji od prvog hrvatskog istraživanja. Značajnu razliku čini i činjenica da istraživački tim HRC-a dodatno provjerava odgovore poslodavaca i uspoređuje ih s onima dostupnima iz javnih izvora, od poreznih izvještaja o donacijama udrugama i sudskih presuda do izvještaja LGBT udruga. Prema postavljenim pitanjima hrvatsko istraživanje pokriva najbitnije aspekte, odnosno indikatore ravnopravnosti i ne razlikuje se u bitnome od HRC-ova detaljnijeg upitnika.

Indikator ravnopravnosti LGBT zaposlenika Workplace Pride Global Benchmark nešto je pak detaljnije od hrvatskoga (sadrži četiri puta više pitanja). Svi ti reprezentativni indikatori ravnopravnosti imaju za cilj ukazati poslodavcima gdje se nalazi njihova kompanija po pitanju uključivosti osoba LGBT populacije te im, što je još važnije, nudi smjernice kako poboljšati okruženje u svojoj radnoj sredini po tom pitanju i pruža ugledne kompanije kao uzore.
Najbolje rangirane tvrtke prema indikatorima ravnopravnosti promovira se u poželjne poslodavce ili mjesta najbolje kupnje.

I dok u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama najveće kompanije, vladine agencije i jedinice lokalne uprave i samouprave nastoje u što većoj mjeri osigurati ravnopravnost LGBT osoba na radnom mjestu i u javnosti o sebi stvoriti dojam kao poželjnom poslodavcu za sve, uključivši i LGBT zajednicu, u Hrvatskoj je situacija uglavnom još bitno drugačija.

Hrvatska je, očito još uvijek vrlo daleko od toga da poslodavci žude za takvim priznanjima, odnosno da takve rang liste poslodavcima budu jednako zanimljive kao, primjerice, i zlatne kune ili nagrade za superbrandove. Potvrđuju to i rezultati prvog provedenog istraživanja u Hrvatskoj, iz kojih je vidljivo da je tema ravnopravnosti LGBT populacije na radnom mjestu još uvijek od sporednog značaja za većinu poslodavaca.


Prihvaćanje bez izuzetaka slogan je britanskog Stonewalla, jedne od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih udruga za ravnopravnopravnost LGBT (lesbian, bisexual, gay, transgender) populacije. Stonewall je osnovan daleke 1989. godine kao rezultat otpora zabrani promocije homoseksualnosti u školama (tzv. čl. 28 lokalnog zakona) i stigmatizaciji osoba lezbijske, biseksualne i homoseksualne orijentacije.

Stonewall je počeo kao lobistička grupa, a sada je nezaobilazna adresa u Škotskoj, Engleskoj i Walesu, kako se ističe na web stranicama udruge, kada se radi o temama vezanima uz ravnopravnost spolova i osoba različitih seksualnih orijentacija. Cilj Stonewalla je podrška pojedincima LGBT orijentacije, a među prioritetima djelovanja ističu se transformacija institucija, lobiranje za izmjenu zakona radi uklanjanja nepravdi i postizanja ravnopravnosti, te „promjena i osvajanje srca i uma“ neistomišljenika.

Proteklih desetljeća Stonewall se uspješno izborio za obuzdavanje diskriminacije LGBT populacije u Velikoj Britaniji, a među značajnijim uspjesima svakako se ističu ukidanje zabrane ulaska u vojsku osobama LGB populacije (2000.), osiguravanje prava jednakosti na civilno partnerstvo (2004.), pravo nevjenčanim partnerima (bez obzira na spol) da posvoje djecu, te brak osobama istog spola (2014). Od 2015. sve aktivnosti Stonewalla proširene su i na osobe trans orijentacije.

Od 2003. Stonewall ima status dobrotvorne udruge, što znači da se ne financira iz proračunskih sredstava, već novac za svoje aktivnosti osigurava donacijama, sponzorstvima i drugim načinima prikupljanja potpora pravnih i fizičkih osoba. Potkraj 2015. ukupni godišnji prihodi Stonewalla iznosili su 6,32 milijuna britanskih funti.

Poštujući pravo na jednakost u različitosti zanimljiv je podatak i da je potkraj 2015. u Stonewallu trećina zaposlenika bila heteroseksualne orijentacije.

Stonewall u borbi za jednakost u različitosti promovira od 2006. nagrade za značajne korake u postizanju jednakosti osoba LGB populacije. U borbi za ravnopravnost spolova i prava na izbor Stonewall je lansirao cijeli niz posebno uspješnih kampanji, od kojih je možda najpoznatija „Neki ljudi su gay. Preboli to“ u cilju ublažavanja diskriminacije u školama. Diskriminaciji u obrazovnom sustavu i pravu mladih na vlastito odlučivanje o seksualnoj orijentaciji i spolnosti Stonewall redovito pridaje posebnu pažnju u svojim izvještajima.

Poseban program Prvaci različitosti – Diversity Champions – kreiran je 2001., a sada uključuje više od 700 pravnih subjekata. Cilj programa je pomoći poslodavcima koji žele osobe LGB populacije tretirati jednako i pošteno i pružiti im iste radne uvjete kao i heteroseksualnim zaposlenicima.

Od 2011. Stonewall je svoju agendu proširio i na međunarodnu razinu, promovirajući ljudska prava LGBT populacije i izvan Velike Britanije i Sjeverne Irske. Upravo te godine na čelo jedne političke stranke – Škotske konzervativne stranke (Scottish Conservative and Unionist Party) dolazi prva osoba otvorene gay orijentacije – Ruth Davidson.

Inače, bivši američki predsjednik Barack Obama odao je priznanje LGBT zajednici i borbi za njena prava sredinom 2016. odlučivši da će ispred Stonewall Ina, poznatog gay bara u New Yorku (Manhattan, Greenwich Village) biti podignut prvi nacionalni spomenik LGBT pokretu. Naime, upravo na tom mjestu 1969. sukobima s policijom, smatra se, počela je borba za prava LGBT zajednice.

Vodeći britanski poslodavac 2017. za LGBT osobe je Lloyds Banking Group, a među prvih pet je ušla i domaća protuobavještajna agencija, MI5

Stonewall objavljuje listu 100 vodećih poslodavaca prema kriteriju indeksa ravnopravnosti osoba LGB orijentacije na radnom mjestu (Workplace Equality Index). Detaljna lista dostupna je ovdje. Radi se o jednom od najpoznatijih istraživanja LGB ravnopravnosti na svijetu. To istraživanje, koje se provodi već 13 godina, je jedno od najopsežnijih u Velikoj Britaniji, a za 2017. uključilo je anketiranje 91.248 zaposlenih i 439 organizacija, odnosno poslodavaca iz različitih sektora, od bankarstva i odvjetništva, do lokalne uprave, energetike i trgovine.
Sam indeks formira se temeljem odgovora poslodavaca koji se besplatno uključuju u istraživanje. Svaki poslodavac svojim odgovorima pokriva desetak područja politike zapošljavanja i poslovne prakse i svoje odgovore dokumentira dokazima (internim aktima). Na taj način pokrivena su područja politike zapošljavanja, obuke zaposlenika, udruživanja, aktivnosti zaposlenih, razvoja karijera, menadžerske strukture, izvještavanja, natječaja, aktivnosti u zajednici i dodatnih aktivnosti zaposlenih. Odgovori poslodavaca potom se provjeravaju, tj. verificiraju izravno od zaposlenih upravo u tim kompanijama. Upitnik kojega ispunjavanju zaposlenici tvrtki i organizacija uključenih u istraživanje sastoji se od 11 pitanja koja pokrivaju ključne indikatore kulture na radnom mjestu.

Neka od pitanja na koje zaposlenici odgovaraju su:

  • Osjećaju li se LGB osobe ugodno otkrivajući svoju seksualnu orijentaciju na poslu?
  • Postoje li vidljivi LGBT uzori u organizaciji?
  • Podržavaju li menadžeri i viši menadžeri LGBT zaposlenike?
  • Jesu li zaposlenici odlučni u prijavljivanju maltretiranja LGBT zaposlenika na radnom mjestu?

U siječnju 2017. kao vodeći poslodavac za osobe LGBT populacije, prema kriteriju jednakosti ljudskih i radnih prava, te uključivosti u Velikoj Britaniji je proglašen Lloyds Banking Group, a kao zanimljivost na visokom petom mjestu je MI5, britanska domaća protuobavještajna agencija.

Karin Cook, direktorica Lloyds Banking Groupa (LBG), nakon dobivanja priznanja među ostalim je kao cilj istaknula i da želi da „Lloyds Banking Group u 2017. postane potpuno prepoznatljiv kao brend izbora i najbolji LGBT poslodavac“.

Hrvatska je, s druge strane, još uvijek vrlo daleko od toga da poslodavci žude za takvim priznanjem, odnosno da takve rang liste poslodavcima budu jednako zanimljive kao i zlatne kune ili nagrade za superbrandove.

Foto: Linzi, CC licence


U nastavku temata vezanih za Indikatore ravnopravnosti na radnom mjestu predstavit ćemo iskustva i prakse američke organizacije Human Rights Campaign i nizozemskog Workplace Pridea.

Hrvatska inačica “Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu” otvorena je za ispunjavanje svim zainteresiranim poslodavcima do 2. travnja 2017. godine. Obrascu se može pristupiti na ovoj poveznici.