Imam bih jedno kratko pitanje koje se tiče porodiljinog dopusta. Mogu li ja kao partnerica dobiti također porodiljski dopust za dijete koje očekujem s partnericom? Odnosno jedan dio dopusta partnerica, a drugi dio ja? Sklopile smo životno partnerstvo.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14) u čl. 5. propisuje da se odredbe tog zakona pod jednakim uvjetima primjenjuju na roditelje u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Iz navedenoga proizlazi da ako Vi ostvarite roditeljsku skrb nad djetetom Vaše životne partnerice, imat će te pravo na rodiljni dopust u skladu s odredbom čl. 12. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, odnosno druga prava koja jamči taj zakon.

Međutim, bitno je istaknuti da samim sklapanjem životnog partnerstva s roditeljem djeteta, životni partner ne stječe roditeljsku skrb nad tim djetetom. Naime, temeljem članka 40. stavka 1. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola određeno je da životni partner roditelja djeteta ima pravo ostvarivati roditeljsku skrb o djetetu, odnosno sadržaj roditeljske skrbi zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja temeljem odluke suda, a u skladu s odredbama Obiteljskog zakona.

Dakle, ako Vi i Vaša partnerica sklopite životno partnerstvo te ona rodi dijete, Vi nećete automatski steći roditeljsku skrb nad tim djetetom zbog same činjenice da s njegovom majkom živite u životnom partnerstvu, već će te odluku o pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi morati ishoditi u posebnom sudskom postupku.

Foto: Fran de Kleine, licence