Više od 4 godine sam vezi s partnericom, dakle u neformalnom smo životnom partnerstvu. Zaposlena sam u domaćoj podružnici jedne veće multinacionalne kompanije. Tvrtka u kojoj radim ima praksu slanja zaposlenika na rad i dodatne obuke u centralu kompanije koja je u drugoj državi te je odlučeno da ja također neko vrijeme provedem na radu i obuci tamo. Za sada je predviđeno da to bude do 6 mjeseci.

Zanima me imam li pravo zatražiti da mi kompanija omogući da i partnerica ide sa mnom tj. mogu li od kompanije zatražiti smještaj i zdravstveno osiguranje i za partnericu? Je li ovaj zahtjev moguć bez obzira na to što partnerica i ja nismo u formalnom životnom partnerstvu?

Poslodavac ne bi smio praviti razliku u ostvarenju prava (npr. smještaj i dr.) između izvanbračnih drugova i neformalnih životnih partnera. Drugim riječima, ako su ta prava na temelju internih propisa poslodavca omogućena izvanbračnim drugovima, onda bi ih i Vi trebali ostvariti. Iz odredbi Zakona o radu ne proizlazi obveza poslodavca da osigura smještaj bračnom/izvanbračnom drugu ili životnom/neformalnom životnom partneru, već se to regulira ugovornim odnosom između Vas i poslodavca. Znači, smještaj morate ispregovarati kod ugovaranja uvjeta pod kojim ćete privremeno raditi u inozemstvu.

Što se tiče zdravstvenog osiguranja to ovisi da li idete u drugu članicu  EU ili ne. Naime, temeljem Uredbi EU-a, ako su ispunjeni uvjeti i to: da izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca, da poslodavac u RH trajno obavlja svoju djelatnost, da su se u RH na radnika propisi o socijalnom osiguranju i dr. primjenjivali najmanje mjesec dana prije izaslanja, da osoba nije izaslana da zamjeni drugu izaslanu osobu i da postoji neposredna veza radnika sa poslodavcem za vrijeme izaslanja, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema zakonodavstvu RH.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14) u članku 3. definira neformalno životno partnerstvo kao zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, pod uvjetom da zajednica traje najmanje 3 godine te da je od početka udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.  Pretpostavke koje se moraju ispunjavati da bi neformalno životno partnerstvo bilo valjano su

  • obje osobe moraju biti punoljetne, odnosno moraju imati navršenih 18 godina života (članak 8.)
  • obje osobe moraju biti sposobne za rasuđivanje, odnosno ako su lišene poslovne sposobnosti – imati odobrenje skrbnika (članak 9.)
  • osobe ne smiju biti krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja (članak 10.)
  • osobe ne smiju već biti u životnom partnerstvu ili braku (članak 11.)

Sukladno članku 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, neformalno životno partnerstvo u području obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite stvara iste učinke koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja priznati izvanbračnoj zajednici.

Sukladno članku 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13), status osigurane osobe – člana obitelji osiguranika  kao nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja mogu steći, među ostalima, supružnik (bračni i izvanbračni, sukladno propisima o obiteljskim odnosima).

Daljnji uvjet je da član obitelji osiguranika može po ovoj osnovi steći status osigurane osobe pod uvjetom da status u obveznom zdravstvenom osiguranju ne može ostvariti po nekoj od drugih osnova osiguranja koje su propisane člankom 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te pod uvjetom da ima prebivalište ili odobren stalni boravak u RH, ako propisima EU, odnosno međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Ukoliko ćete biti poslani na rad u drugu državu koja nije članica EU onda je to pravo regulirano međunarodnim bilateralnim ugovorima između RH i te druge države. Pri tome je iznimno važno da Vas poslodavac radi Vašeg spolnog opredjeljenja ne stavi u nepovoljniji položaj od neke osobe koja je u braku. Naime, to toga može vrlo lako doći ukoliko bi ostvarivali zdravstvena prava u toj državi, a ista ne priznaje životno/neformalno životno partnerstvo.  Drugim riječima, nedopušteno bi bilo da radnik iz Vaše firme povede svoju ženu i u toj državi temeljem bilateralnog sporazuma ostvari za nju „pokriveno“ obvezno zdravstveno osiguranje, a da Vi to ne možete za svog životnog/neformalnog životnog partnera, jer npr. ta države te institute ne priznaje.

Foto: perzon seo, licence