Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja djeluje od 2008. godine i bavi se organizacijom zagrebačke povorke ponosa te promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i edukacijama o ljudskim pravima.

Osim toga, bave se promicanjem LGBTIQ kulture i borbom protiv seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u društvu kroz provođenje niza aktivnosti, radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i istraživanja.

Djelovanje Zagreb Pride-a je podijeljeno u tri programske cjeline.

Jedna cjelina se odnosi na zagovarački dio kako bi se ostvarila potpuna jednakopravnost LGBTIQ osoba, a djeluju kroz monitoring implementacije postojećih zakona, pružanje pravne podrške i pravne podrške te pravnog zastupanja, izradu zakonskih prijedloga i inicijativa, periodičko izvještavanje o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba te javno zagovaranje.

Drugi dio se odnosi na program edukacije, istraživanja i izdavaštva, a usmjeren je na stvaranje znanja o iskustvima i potrebama LGBTIQ osoba u Hrvatskoj, ali i očuvanje arhivskih materijala vezanih uz LGBTIQ pokret u Hrvatskoj. Istraživačke i izdavačke aktivnosti služe kao podloga za edukacije, te za daljnje zagovaračke aktivnosti.

Treća programska cjelina usmjerena je na osnaživanje i stvaranje solidarne LGBTIQ zajednice kroz komunikaciju i stvaranje prostora sa zajednicom, organiziranje kulturnih i društvenih programa i sadržaja te, posebice, kroz organiziranje Povorke i Mjeseca ponosa.

Dugogodišnje djelovanje na aktivističkoj sceni obilježio je niz provedenih aktivnosti i projekata. Osim organizacije Povorke ponosa koja se odvija svake godine, neki od tekućih projekata su „Djetinjstvo raznolikosti – Mijenjanje društvenih stavova prema rodnoj raznolikosti djece u Europi“ čiji je cilj stvaranje sigurnog i afirmativnog okruženja za rodno nenormativnu djecu putem prevencije te sprječavanja nasilja i zlostavljanja. Zatim istraživanje „Brutalna stvarnost 2“ koje se bavi ispitivanjem iskustva nasilja, diskriminacije i zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj, te projekt „Nazovimo to mržnjom: Podizanje svijesti o zločinima iz mržnje protiv LGBT osoba“ koji se bavi istraživanjem javnog mijenja o zločinu iz mržnje protiv LGBTIQ osoba u 10 zemalja Europske unije, uključujući i Hrvatsku.

Zagreb Pride pokrenuo je i „Rozi megafon“, besplatnu pravnu službu koja pruža pravno savjetovanje i zastupanje za prijavu zločina iz mržnje, nasilja ili diskriminacije. Cilj je podizanje svijesti o zločinu iz mržnje te poticanje podnošenja kaznenih prijava zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama. Prijava je anonimna, a može se prijaviti na stranici www.rozimegafon.org ili na telefonskom broju: +385 (0)91 7846 278.

Osim pravnog savjetovanja, Zagreb Pride dugi niz godina nudi besplatno psihološko savjetovanje pripadnicima_cama LGBTIQ skupine koji trpe nasilje i diskriminaciju o svojem trošku.

Za sve dodatne upite Zagreb Pride možete kontaktirati na idući broj telefona: +385 1 580 65 60, ili putem e-mail adrese: info@zagreb-pride.net.

Više informacija o udruzi Zagreb Pride možete potražiti i na njihovim Facebook i Instagram stranicama.