7 and 8 December 2023

HUB385, Franje Petračića 6, 10 000 Zagreb, and online via Zoom platform

The conference is a part of the project “LGBTIQ Work Equality Alliance – Combating Discrimination and Promoting Equality in Employment” jointly implemented by the Expanse of Gender and Media Culture – Common Zone, the Lesbian Organization Rijeka “LORI” from Croatia, and Legebitra from Slovenia. This project is funded by the European Union and co-funded by the Government Office for Cooperation with NGOs.

The program’s primary objective is to contribute to creating a safe and accepting environment for LGBTIQ+ employees and job seekers in Slovenia and Croatia. This is achieved through the development and implementation of educational programs, knowledge sharing, and the promotion of collaboration between civil society organizations, unions, employers, and the empowerment of LGBTIQ+ community by increasing their awareness of their employment rights.

The conference program is designed to facilitate the exchange of best practices and knowledge through keynote speeches and thematic panel discussions.  In addition to panel discussions, we will also be hosting a World Cafe session to foster group dialogues on the topic of LGBTIQ+ acceptance in the workplace.

To offer a glimpse into LGBTIQ+ culture, the queer art collective House of Flamingo will deliver a special performance. The conference will be also hosted by House of Flamingo, providing an engaging and welcoming atmosphere.

The conference not only offers a platform to strengthen collaboration among organizations dedicated to fighting discrimination against LGBTIQ+ people in employment but also creates a unique opportunity for participants to connect and exchange valuable insights.

We anticipate the participation of over 20 European organizations dedicated to this cause. The conference is expected to draw more than 100 attendees, including representatives from civil society and employers’ organizations, trade unions, academic institutions, and government bodies from Croatia and other European countries.

We extend a heartfelt invitation to all who share our commitment to workplace equality to join us at the ‘Work Equality for All! 2023 – Workplace Proud of Diversity’ International Conference.

Together, let’s make a positive impact and celebrate diversity.  

We look forward to your presence!

Please register below

Registration link

Međunarodna konferencija „Radnopravnost 2023 – Radno mjesto ponosno na raznolikost“

7. i 8. prosinca 2023.

HUB385, Franje Petračića 6, 10 000 Zagreb, te online putem Zoom platforme

Konferencija je dio aktivnosti projekta “Radnopravnost za sve!” kojeg zajednički provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” iz Hrvatske te Legebitra iz Slovenije, a financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju sigurnog i prihvaćajućeg okruženja za LGBTIQ+ zaposlenike/ce i tražitelje/ce zaposlenja u Sloveniji i Hrvatskoj kroz razvoj i provedbu edukativnih programa, razmjenu znanja te poticanje suradnje između organizacija civilnog društva, sindikata, poslodavaca te osnaživanje LGBTIQ+ zajednice podizanjem njihove razine znanja o pravima iz radnog odnosa.

Program konferencije osmišljen je tako da omogući razmjenu najboljih praksi i znanja kroz izlaganja i tematske panel rasprave. Prvog dana konferencije fokus je na poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji će sa sudionicma/ama podijeliti prakse inkluzivnosti i raznolikosti koje provode u svojim organizacijama. U cilju poticanja grupne diskusije na temu najboljih praksi LGBTIQ+ inkluzivnosti u radnom okruženju, na kraju prvog dana konferencije održati će se i World Cafe sesija.

Glavne teme drugog dana konferencije bit će usmjerene na najbolje prakse sindikata i zaštitu prava LGBTIQ+ radnika/ca, osnaživanje LGBTIQ+ zaposlenika kao i međusekotrsku suradnju organizacija civilnog društva i poslodavaca te izazove s kojima se na radnom mjestu i prilikom zapošljavanja susreću trans, inter i rodno varijantne osobe.

Konferencija će također ugostiti queer umjetnički kolektiv House of Flamingo koji će se naći u ulozi voditelja konferencije, a sudionicima/ama će također pružiti i pogled u LGBTIQ+ popularnu kulturu kroz kratki performans.

Glavni cilj konferencije je ponuditi platformu za jačanje suradnje među organizacijama koje djeluju u području borbe protiv diskriminacije LGBTIQ+ osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu kroz povezivanje sudionika/ca i razmjenu vrijednih znanja i iskustava.

U programu konferencije će sudjelovati više od 20 europskih organizacija koje djeluju u području LGBTIQ ravnopravnosti i uključivosti na radnom mjestu. Očekuje se da će konferencija okupiti više od 100 predstavnika/ca civilnog društva i organizacija poslodavaca, kao i sindikata, akademskih i vladinih institucije iz Hrvatske te drugih europskih zemalja.

Pridružite nam se u stvaranju radnog okruženja ponosnog na raznolikost!

Molimo prijavite se za sudjelovanje na konferenciji putem obrasca na poveznici ispod:

Prijava za sudjelovanje