Kontakt

Nositelj projekta
Prostor rodne i medijske kulture K-zona
Nova cesta 24, Zagreb
OIB: 84964670423

Za sve upite vezano uz program Radnopravnost svima!
molimo kontaktirajte
Noaha Kraljevića na e-mail: noah@voxfeminae.net

Close