Istraživanje među poslodavcima u Republici Hrvatskoj o politikama i praksama vezanima za LGBTI zaposlenike
Istraživanje među LGBTI osobama o uvjetima na radnom mjestu

Ovim su istraživanjem prvi put u Republici Hrvatskoj prikupljeni podaci od poslodavaca i LGBT zaposlenika/ica koji ukazuju na sadašnje stanje po pitanju LGBTI ravnopravnosti na radnom mjestu. Kako su podaci prikupljeni od dvije relevantne skupine sudionika/ica, dobiveni rezultati vrijedan su doprinos utvrđivanju stanja u praksi.
Cjelokupni rad može biti polazišna točka za osmišljavanje smjernica djelovanja s ciljem stvaranja kvalitetnog i inkluzivnog radnog okruženja za LGBTI zaposlenike/ice, kao i temelj za provedbu budućih istraživanja iz ovog područja.

Cjelokupne rezultate istraživanja na hrvatskom nađite ovdje.

Cjelokupne rezultate istraživanja na engleskom nađite ovdje.

Izvještaj s predstavljanja istraživanja nađite ovdje.