Moje pitanje se odnosi na sklapanje životnog partnerstva. Moj dugogodišnji partner i ja živimo i državljani smo Srbije ali ja imam i hrvatsko državljanstvo. Kako u Srbiji nije moguće sklapanje partnerstva, a u Hrvatskoj jeste planirali smo da sklopimo partnerstvo u Hrvatskoj. Naše pitanje je da li je to moguće jer moj partner nema državljanstvo Hrvatske, a ja iako imam državljanstvo nemam boravišnu adresu u Hrvatskoj. Jedan od razloga zašto želimo da sklopimo partnerstvo je i želja za odlaskom u inostranstvo pa također pitamo priznaje li se partnerstvo sklopljeno u Hrvatskoj u drugim zemljama Evropske unije? 

Temeljem Zakona o životnom partnerstvu ( N.N. 92/14, 98/19) za sklapanje životnog partnerstva potrebno je:

1. da su osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog spola

2. da su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva

3. da je životno partnerstvo sklopljeno pred matičarom

Životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka, koji moraju biti punoljetni i poslovno sposobni. Dakle, ni državljanstvo niti prebivalište, odnosno boravište nisu uvjet za sklapanje životnog partnerstva u RH.

Potrebno je još znati da:

  • Životno partnerstvo NE  može sklopiti osoba koja nije navršila osamnaest godina života.
  • Životno partnerstvo NE može sklopiti osoba nesposobna za rasuđivanje, odnosno  ako je lišena poslovne sposobnosti u svezi davanja izjava koja se odnose na osobna stanja, osim ako joj suglasnost ne da skrbnik ili je ishodi na sudu,
  • Životno partnerstvo NE mogu međusobno sklopiti krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja,
  • Životno partnerstvo NE može sklopiti osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Zahtjev za sklapanje životnog partnerstva se predaje: 

Središnjem odsjeku za sklapanje brakova i životnih partnerstva u Zagrebu, Trg Francuske republike 15. Voditeljica Središnjeg odsjeka za sklapanje brakova i životnih partnerstava je gospođa Tanja Barić, a može se kontaktirati na telefon (01) 610-1726

Osoba koja nije državljanin RH matičaru mora donijeti slijedeću dokumentaciju:

  • rodni list (najbolje tražiti u svojoj državi međunarodni rodni list, jer se ne mora prevoditi)
  • potvrdu iz svoje države da je slobodnog bračnog stanja(potreban je prijevod na hrvatski jezik, odnosno prethodno treba provjeriti tu informaciju)
  • uvjerenje o državljanstvu(potreban je prijevod na hrvatski jezik, odnosno prethodno treba provjeriti tu informaciju)
  • preslika važeće putovnice(potreban je prijevod na hrvatski jezik, odnosno prethodno treba provjeriti tu informaciju)

Osoba koja je državljanin RH mora priložiti hrvatski rodni list (dakle, mora biti upisana u maticu rođenih u Hrvatskoj. Ukoliko nije, treba prvo predati zahtjev za upis u maticu rođenih ili se prijaviti kao strani državljanin i dostaviti sve gore navedene dokumente za strance).

Međutim, budući da Srbija nije u EU, puno je bolje da se životno partnerstvo sklopi tako da  jedna od osoba ima hrvatsko državljanstvo, odnosno da je državljanin Europskog gospodarskog prostora. Naime, životno partnerstvo sklopljeno u RH priznaje se u svim državama EU + Island, Norveška, i Lihtenštajn, bez obzira na koji način je pojedina zemlja regulirala odnose istospolnih zajednica. Nadalje, Zakon navodi da će, u svrhu ostvarivanja temeljne slobodekretanja unutar Europskog gospodarskog prostora(to se odnosi isključivo na: slobodu kretanja, rada i zapošljavanja) životno partnerstvo sklopljeno po odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spolabit izjednačeno po statusu s bračnim zajednicamai ako je sklopljeno između osoba u kojem samo jedan od partnera ima državljanstvo članice Europskog gospodarskog prostora. Dakle, ako se jedna osoba koja je sklopila životno partnerstvo zaposli u državi članici EU ili EGP, druga osoba uživa status člana obitelji i ima pravo na boravak u toj državi, bez obzira na državljantsvo.


Naslovna fotografija: Dugine obitelji, izložba “Sva naša vjenčanja”