Imam jednu situaciju na poslu na koju ne znam procijeniti kako reagirati, naime, o jednom kolegi se šire glasine da je gej. To dolazi od grupice drugih kolega i uglavnom to bude neka sprdnja na njegov račun kada on nije prisutan. Ja sam i sama gej osoba, ali nisam otvorena oko toga na poslu jer mislim da nema potrebe, a i atmosfera je u firmi takva da ne iznosimo stvari iz privatnog života, nismo baš jako bliski. Međutim ono što me smeta u ovom slučaju je to što su te šale bezobrazne i smatram da nije ok što se to priča o kolegi. On do sada nije reagirao i ne znam zna li to, jer se s njime “sprdaju” iza njegovih leđa. Ali pretpostavljam da zna jer firma nije jako velika i vjerojatno je načuo što se o njemu priča. A u zadnje vrijeme i čini mi se da izbjegava neku neformalnu komunikaciju s ostalima, više se drži za sebe. Odlučila sam se savjetovati oko ove situacije jer se mogu staviti u poziciju kolege i znam da mi ne bi bilo ugodno da sam na njegovom mjestu. Zato bi postavila pitanje je li postoji neki pravni put kojim bi se to moglo riješiti? U firmi imamo povjerenika za pitanja diskriminacije, ali ne znam mogu li ja u nečije tuđe ime to pitanje pokrenuti? Ne bih htjela kolegu dovesti u neugodnu situaciju.

Mislim da opisani slučaj trebate prijaviti osobi koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika, a koju osobu je temeljem čl. 134. Zakona o radu, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan imenovati. Ukoliko poslodavac zapošljava manje osoba te nema imenovanu osobu za rješavanje pritužbi, prijavite slučaj direktoru, odnosno odgovornoj osobi kod poslodavca.

U konkretnom slučaju se pozovite na odredbe Zakona o zaštiti na radu i to poglavlje 10. Stres na radu ili u vezi s radom.

Naime, u članku 51. navedenog zakona propisana je obveza poslodavca da provodi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi sveo na najmanju mjeru potrebu radnika da svladava poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje. Ako postoje naznake stresa na radu ili u vezi s radom, poslodavac je obvezan posebnu pozornost usmjeriti na ….. subjektivne čimbenike (emocionalni i društveni pritisci, osjećaj nemoći, osjećaj da nema dovoljno podrške i sl. U članku 52. propisana je obveza  radnika da postupaju u skladu s uputama poslodavca za sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje stresa na radu ili u vezi s radom te obveza suradnje s poslodavcem radi sprječavanja, uklanjanja ili smanjivanja stresa na radu ili u vezi s radom.

Stoga u prijavi navedite da postupanje kolega na poslu koji na ružan način vrijeđaju i ismijavaju  drugog kolegu stvara lošu radnu atmosferu i narušava međuljudske odnose, a što sve utječe na efikasnost u radu i zdravlje radnika, te da tražite da im se naloži da to prestanu raditi. Dakle, iako se loše postupanje ne odnosi direktno na Vas, možete tražiti od poslodavca da reagira i spriječi, odnosno zabrani takvo postupanje u budućnosti.


Fotografija: “New office” by Phillie Casablanca is licensed with CC BY 2.0.