Uskoro stupam u životno partnerstvo. Partnerica nije državljanka EU (ima status stranca u EU) te trenutno i nema zaposlenje. Zanima me kako nakon sklapanja životnog partnerstva mogu i nju zdravstveno osigurati (dok ne pronađe zaposlenje). Kome se trebam obratiti? Koja mi je dokumentacija potrebna?

Prvenstveno, Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, u čl. 66. st. 1. propisuje da se životni partneri smatraju osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja u smislu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Nadalje, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju u čl. 7. propisuje tko se na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno osigurava, odnosno tko stječe status osiguranika (osobe u radnom odnosu, osobe izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u tijelima državne vlasti itd.).

Članak 10. Zakona o obveznim odnosima propisuje pod kojim uvjetima članovi obitelji osiguranika mogu steći status osigurane osobe. Konkretno, čl. 10. st. 1. toč. 1. i st. 2. propisuje da supružnik (bračni, izvanbračni te životni partner) može steći status osigurane osobe kao član obitelji uz 2 uvjeta:

– ako ne mogu steći status osiguranika prema nekoj od osnova opisanih u čl. 7. Zakona

– i ako imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj je na snazi i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj kao posebni zakon koji isključivo uređuje prava i obveze stranaca prilikom zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Prema čl. 5. st. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, stranac na stalnom boravku obvezno se osigurava prema nekoj od osnova iz Zakona o obveznom osiguranju (koje osnove sam navela u prethodnom dijelu odgovora).

Međutim, sukladno čl. 6., ukoliko Vaša partnerica ima status stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, obvezna je podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu njezinog boravak u roku od 8 dana od dana odobrenog privremenog boravka te je obvezna plaćati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Iznimno, ako je privremeni boravak odobren u svrhu školovanja (studiranja), nije potrebno se prijavljivati na HZZO, ali je osoba i dalje obvezna sama snositi troškove liječenja.

Dakle, ukoliko Vaša partnerica ima odobren status stranca na stalnom boravku, ona se može besplatno zdravstveno osigurati preko Vas, međutim, ukoliko joj je odobren status stranca na privremenom boravku, obvezna je prijaviti se na HZZO te joj zdravstveno osiguranje neće biti besplatno, odnosno morat će sama plaćati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Prijava na HZZO se vrši putem tiskanica dostupnih na internetskoj stranici HZZO-a (Prijava, promjena i odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju | HZZO ). Također, na internetskoj stranici HZZO-a je navedena i dokumentacija koju treba predati te, u slučaju da Vaša partnerica ima status stranca na stalnom boravku, pod toč 36. je navedeno da ukoliko se osoba osigurava kao član obitelji potrebno je HZZO-u dostaviti tiskanicu br. 3., dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica), uvjerenje o sklopljenom životnom partnerstvu ne starije od 6 mjeseci, radna knjižica ili ispis staža s HZMO-a (untitled (hzzo-net.hr)).


Ilustracija: Nastya Varlamova, CC-BY-NC-SA