U tekstu na priloženoj poveznici možete naći kratak pregled programa za poslodavce koji su u periodu od 2019. do 2020. godine provodile partnerske organizacije K-zona, LORI i Zaklada Solidarna u Hrvatskoj. Okosnicu programa za poslodavce čine Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu – evaluacijski alat, u formi upitnika, kojim poslodavci dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji inkluzivnih politika i praksi u radnom okruženju i treninzi u organizacijama poslodavaca koji se baziraju na participativnim i interaktivnim metodama, koristeći dokumentarni film i edukativnu predstavu u svrhu podizanja svijesti sudionika/ca o izazovima s kojima se LGBTIQ osobe suočavaju na radnom mjestu.

Program se sastoji od Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i treninga čiji je cilj podizanje svijesti poslodavaca o izazovima s kojima se suočavaju LGBTIQ osobe u radnim okruženjima.

Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu instrument je koji se primjenjuje kako bi poslodavci dobili podatke o tome u kojoj mjeri stvaraju inkluzivno radno okruženje za lezbijke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i kvir osobe. Indikator je mjera kojom poslodavac, formalnim i neformalnim politikama, pokazuje svoje djelovanje s ciljem smanjenja diskriminacije na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i/ili izražavanja i/ili spolnih karakteristika te stvaranja pozitivnog, prihvaćajućeg i podržavajućeg radnog okruženja za LGBTIQ zaposlenike i zaposlenice. Sudjelovanjem u ispunjavanju Indikatora poslodavci dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji inkluzivnih politika i praksi u radnom okruženju, kao i smjernice kojima mogu unaprijediti svoju organizacijsku kulturu u pogledu ravnopravnosti na radnom mjestu za ranjive skupine, s naglaskom na položaj i prava LGBTI osoba. U zemljama u kojima se ovakva mjera provodi poslodavci prepoznaju važnost sudjelovanja u implementaciji Indikatora te sami ističu zadovoljstvo i ponos zbog toga što su prepoznati kao oni koji stvaraju inkluzivno okruženje za sve svoje zaposlenike/ice, pa tako i LGBTI osobe.

Okosnica treninga koji se provodi u organizacijama poslodavaca je predstava „Radnopravnost za sve“ koja je edukativno umjetničkog karaktera – problemi diskriminacije pripadnika/caLGBTQ+ zajednice artikuliraju se kroz neposredno kazališno iskustvo koje za cilj ima svoju publiku informirati i istovremeno joj se emocionalno približiti. Publika kojoj je predstava namijenjena prvenstveno je korporativnog karaktera: zaposlenici u privatnim kompanijama i javnome sektoru koji se neupitno sreću s članovima LGBTIQ+ zajednice – kolegama, potencijalnim zaposlenicima, nadređenima i potencijalni su svjedoci diskriminacije na radnom mjestu. Diskriminacije koja je vrlo često upravo plod neupoznatosti s temom i problemom. Stoga ova predstava ima edukativni pristup u pogledu rasvjetljavanja neugodnih situacija u kojima se netko iz zajednice može zateći u radnoj okolini ali i šire u svakodnevnom životu. Ipak, iako ima svoju ciljanu publiku, predstava se jednako obraća LGBTQ+ osobama i svima u njihovoj okolini, ali i svakom drugom zainteresiranom gledatelju koji želi bolje razumijeti svakodnevnicu LGBTQ+ osoba.

Dokumentaristička priroda materijala iz kojeg se poseže za inspiracijom pri radu dodatno naglašava opipljivost i živost same predstave koja je i poetički zamišljena da bude što bliskija svom gledatelju. Četvero glumaca utjelovljuje priče koje su izvedene i pretočene u dramsku materiju iz iskustava članova zajednice te gradi mozaičnu sliku u kojoj pokušava zahvatiti što više mogućih pogleda na situaciju i opsežno obraditi različita iskustva LGBTQ+ osoba. Jezik predstave je jednostavan, mogli bismo reći – ljudski te je izražen naglasak na prepoznavanju i empatiji kroz ekspresivnu glumačku suigru.

Umjetnički tim sastoji se od Lane Vatsel, Mirela Huskića, Karmen Sunčane Lovrić i Dragutina Miškića kao glumaca i Espi Tomičić te Lucije Klarić kao druge polovice autorskog tima. U projektu pomažu i Live Your Story, nizozemska organizacija koja je uspješno i dugotrajno izvodila predstavu o LGBTQ+ osobama namijenjenu mlađim generacijama.

Kazalište se uzima kao jedan od rijetkih neposrednih medija današnjice i rastvara se kao polje komunikacije, forum na kojem svi nešto možemo saznati, naučiti, ali i iskusiti, doživjeti i to je ono što predstava želi postići: približiti teme LGBTQ+ osoba široj zajednici i uključiti ih na način koji će publici biti prepoznatljiv i koji će moći, najvažnije od svega, na kraju i prisvojiti.

Projekt „Radnopravnost svima!“ financira Europska unija u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.). Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH.