Prije nekoliko godina sam priznao obitelji da sam gay i od tada su me počeli uznemiravati putem telefona te vrijeđati, prijetiti, ucjenjivati, privatno i kod poslodavca. Dugo vremena nisam ništa poduzimao po tom pitanju, ali su nedavno počeli s takvim ponašanjima i prema osobama koje su mi bliske. Kako mogu zaštiti sebe i bliske osobe?

Temeljem činjeničnog opisa koji ste naveli u e-mailu, htjela bih se osvrnuti na zločine iz mržnje. Sukladno čl. 87. st. 21. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) zločin iz mržnje je kazneno djelo počinjeno zbog neke od zakonom propisanih osnova, a u koje spada i spolno opredjeljenje. Posebnost zločina iz mržnje je što se ono uvijek vrši nad osobom koja pripada nekoj grupi ili zajednici (zbog njezine boje kože, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i dr.) a kroz nasilje nad jednom osobom se šalje poruka cijeloj zajednici kojoj ta osoba pripada.
U Vašem opisu naglašeno je kazneno djelo prijetnje koje počini onaj tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, a koje je kažnjivo kaznom zatvora do 1 godine. U nekim situacijama, kao npr. kada se osobi ili njoj bliskoj osobi prijeti smrću ili teškim tjelesnim ozljedama, kada je motivator mržnja ili kada je prijetnja upućena bliskoj osobi, propisane su još dulje kazne zatvora (čl. 139. KZ-a).
Svatko može prijaviti zločin iz mržnje. Prijava se može podnijeti državnom odvjetništvu ili policiji na području na kojem je djelo počinjeno, pisanim putem ili usmeno na zapisnik.Uz spomenuto, moguće se pozvati na kazneno djelo nametljivog ponašanja. Do ostvarenja bića ovog kaznenog djela dolazi kada netko ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom uspostavi ili nastoji uspostaviti neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba. Ovo kazneno djelo kažnjivo je kaznom zatvora do 1 godine (čl. 140. Kaznenog zakona). Njega je moguće dokazati ako imate izliste poruka i poziva na koje kroz duže vrijeme niste odgovarali ili za koje ste zamolili da se ne šalju.
Prilikom obraćanja policiji ili državnom odvjetništvu navedite:- ime i prezime počinitelja i adresu,- što detaljnije opišite događaj (jasni opis) i obavezno navedite mjesto i vrijeme te trajanje počinjenja kao i druge okolnosti koje mogu pomoći policiji i državnom odvjetništvu u daljnjem radu,- naziv i zakonski članak određenog kaznenog djela iz Kaznenog zakona možete navesti, ali nije nužno,- činjenice i dokaze:     1. imena osoba koje imaju saznanja o počinjenom kaznenom djelu, ako je moguće     2. duge raspoložive dokaze- ime, prezime i adresu oštećene osobe.
Moguće je da su se u Vašoj situaciji ostvarila bića i drugih kaznenih djela, poput nasilja u obitelji (čl. 179.a Kaznenog zakona) ili prisile (čl. 138. Kaznenog zakona), iz dobivenog opisa teško je utvrditi što je sve i kada događalo te koje su posljedice nastupile.Ako se odlučite za podnošenje prijave policiji ili državnom odvjetništvu, a htjeli bi se dodatno konzultirati prije same prijave, molimo da nas dodatno kontaktirate.