Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u intervjuu za portal CroL istaknula je da u 2022. nije došlo do značajnijeg pozitivnog pomaka u području suzbijanja diskriminacije i nasilja prema pripadnicima/cama LGBTIQ zajednice.

I ova je godina bila obilježena manifestacijama netolerancije, neuvažavanja, isključivosti te nasilja, uključujući zločine iz mržnje motivirane spolnim opredjeljenjem i rodnim identitetom. Niz činjenica i događaja upućuju na zaključak da naše društvo još uvijek nije dovoljno inkluzivno niti dovoljno osuđuje nasilje prema LGBTIQ osobama. Stoga ne iznenađuje da se pripadnici/ce LGBTIQ zajednice u najmanju ruku u našem društvu ne osjećaju ravnopravnima niti u potpunosti zaštićenima od različitih oblika diskriminacije i nasilja“, navodi Ljubičić.

Zabrinjavajući su i podaci studije Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) iz 2019. godine prema kojoj se 47 posto ispitanika/ca u Hrvatskoj gotovo nikad ne izjašnjava otvoreno o svojoj istospolnoj orijentaciji.

Pravobraniteljica ističe kako je Europska komisija 2020. godine donijela Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba, ali u Hrvatskoj trenutno u provedbi nemamo niti jedan aktualni nacionalni strateški dokument usmjeren na suzbijanje diskriminacije, što se svakako reflektira i na suzbijanje zločina iz mržnje, što se mora hitno mijenjati.

Pravobraniteljica kontinuirano upozorava da je nužno uvesti sustavne aktivnosti promicanja tolerancije prema LGBTIQ osobama te na najvišim razinama izražavati osudu diskriminatornih sadržaja iznesenih na političkoj razini, ali i u javnom prostoru općenito, provoditi kampanje usmjerene na prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje, te provoditi edukacije na ovu temu usmjerene posebice na predstavnike/ce tijela kaznenog progona. Dodala je i da je potrebno intenzivirati djelovanje Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje i uspostaviti funkcionalan i pravovremen sustav prikupljanja i analize podataka o zločinima iz mržnje.