U ponedjeljak, 13. veljače u Kući ljudskih prava predstavljeno je treće izdanje Rozog megafona – izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj koji periodički izrađuje i objavljuje Zagreb Pride.

Najnoviji Rozi megafon odnosi se na razdoblje od 2018. do 2022. godine u kojem se može općenito reći da je došlo do stagnacije u razvoju i poštivanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Razlog tome je loša primjena postojećih zakona za zaštitu od diskriminacije i nasilja, zaustavljanje daljnjeg razvoja normativnog okvira koji se odnosi na LGBTIQ osobe te negativni politički i društveni trendovi u Hrvatskoj, ali i šire.

Izvještaj je rađen na temelju dostupnih recentnih istraživanja, praćenja sudske prakse, medijskog izvještavanja i pružanja pravnog savjetovanja kao kontinuiranih aktivnosti Zagreb Pridea te preporuka i mišljenja stručnjaka_inja.

Izvještaj obrađuje devet područja, uključujući pravo na rad i zaštitu od diskriminacije na radu. U izvještaju stoji da, iako je diskriminacija u području rada zabranjena, istraživanja i iskustva iz prakse te pritužbe LGBTIQ osoba ukazuju na postojanje diskriminacije i uznemiravanja, koji se najčešće ne prijavljuju.

I izvješća Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova potvrđuju da se radnička prava LGBTIQ osoba često krše, a pravni mehanizmi zaštite od diskriminacije na radu ne provode. Međutim, vidljivost takvih slučajeva je relativno niska upravo zbog nepokretanja sudskih postupaka, a razlog tome je strah od gubitka radnog mjesta, smanjenja plaće ili nemogućnost napredovanja.

U Rozom megafonu se navodi i da kod poslodavaca ne postoji svijest o potrebi zaštite LGBTIQ osoba od diskriminacije, kao ni o potrebi stvaranja uključivog okruženja za sve radnice_ke.

Neke od preporuka za unaprjeđenje položaja LGBTIQ osoba na radnom mjestu su:

  • uspostaviti suradnju i koordinaciju LGBTIQ organizacija i sindikata javnih službi sa svrhom zajedničkog i efikasnog suzbijanja diskriminacije,
  • obvezati poslodavce na uvođenje proaktivnih mjera s ciljem stvaranja pozitivnog, afirmativnog okruženja za sve radnike_ce, uključujući LGBTIQ osobe, kao i na izradu pravilnika kojima se štite prava i zabranjuje diskriminacija,
  • omogućiti sigurno podnošenje prigovora i pritužbi LGBTIQ radnika_ca, bilo anonimno ili pod vlastitim imenom,
  • osigurati edukaciju sudskih i pravosudnih kadrova, ali i žrtvi diskriminacije na radu.