Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu

 

Što je Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu?

Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu je lako upotrebljiv evaluacijski alat, u formi upitnika, kojim poslodavci dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji inkluzivnih politika i praksi u radnom okruženju. Također, Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu pruža uvid u smjernice koje poslodavci mogu korisiti za unaprijeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu za ranjive skupine s naglaskom na spolne i rodne manjine.

Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu razvile su organizacije civilnoga društva – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI’, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID, Udruga Zora te Zagreb Pride i Trans Aid u suradnji sa predstavnicima/ama sindikata i organizacijom Stonewall iz Velike Britanije, a po ugledu na njihov Workplace Equality Index u kojem sudjeluju vodeće europske i svjetske organizacije.

Kako sudjelovati u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu?

Sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu otvoreno je za sve poslodavce u Republici Hrvatskoj te mu mogu pristupiti poslodavci iz svih sektora – privatnog, mješovitog, javnog te civilnog sektora. Za sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti dovoljno je ispuniti upitnik koji će biti otvoren za ispunjavanje od 21. veljače 2017. do 30. ožujka 2017.

 

Poslodavci koji sudjeluju u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu dobit će po ispunjavanju upitnika kratak izvještaj sa sažetkom ostvarenih rezultata te pregledom područja u kojima mogu unaprijediti svoje prakse inkluzivnog radnog mjesta po pitanju spolne orijentacije i rodnog identiteta te izražavanja.

Close