Kako do inkluzivnog radnog okruženja?

Kako bi osigurali inkluzivnost poslodavci mogu poduzeti jednostavne, praktične korake za stvaranje radnih mjesta u kojem se zaposlenici/e osjećaju otvoreno u vezi svoje spolne orijentacije, rodnog identiteta i/ili izražavanja, bez straha od diskriminacije. Neki od tih koraka su sljedeći:

Razmotrite i analizirajte postojeće politike i prakse, revidirajte  ih i prilagodite u svim segmentima zapošljavanja i  rada kako bi se osiguralo da počivaju na kompetencijama i vještinama zaposlenika, a ne na osobnim karakteristikama. Navdeno možete primjeniti na sljedeće načine:

  • U definiranju plaća, bolovanja, godišnjih odmora, solidarnih potpora i ostalih potpora, prava na organiziranje, balansiranja radnog i privatnog života rukovodite se načelima ravnopravnosti za sve zaposlenike
  • Istaknite pozitivne strane uvažavanja različitosti na radnom mjestu u svrhu povećanju zadovoljstva i motivacije zaposlenika te ostvarivanja punog potencijala zaposlenika/ica u radnom okruženju
  • Promovirajte inkluzivnost i principe jednakih mogućnosti kroz usvajanje politka I praksi o različitosti i nediskriminaciji na radnom mjestu, sa jasnom referencom na rodni identitet, izražavanje i spolnu orijentaciju Nabrojite i imenujte eksplicitno i pojedinačno sve ranjive grupe (u nedovoljno specificiranim općenitim definicijama se nitko ne prepoznaje).
  • Odredite jasnu definiciju jednakih mogućnosti, neprihvatljivog ponašanja te nulte tolerancije za diskriminaciju i uznemiravanje po svim osnovama (referirajte se na Zakon o suzbijanju diskriminiacije)
  • Informirajte se o pravnim instrumentima za zaštitu prava radnika (sindikat, povjerenici, besplatna pravna pomoć, savjetovanje i zastupanje) te podržite interesna udruživanja radnika (primjerice u sindikate)
  • Organizirajte ili podržite sudjelovanje zaposlenika, povjerenika, članova uprave, zaposlenika u ljudskim resursima na edukacijama, treninzima i/ili seminarima koji pružaju obrazovanje I usmjereni su na podizanje svijesti u području ljudskih prava ranjivih skupina. Podržite i sudjelujte u događanjima koja organiziraju LGBTI organizacije i inicijative (primjerice Povorka ponosa, konferencije, okrugli stolovi i slično).
  • U svrhu postizanja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu smanjite rodno označavaje, binarne kategorije, rodno definiranu službenu odjeću i segregaciju bilo koje vrste.
  • Prakse i politike organizacije koje potiču uključivo i raznoliko radno mjesto učinite vidljivim interno (zaposlenicima/ama) ali i eksterno kako i Vaši kupci, korisnici i dobavljači bili upućeni u to koje vrijednosti organizacija zastupa.
  • Ostvarite suradnju s lokalnim incijativana i organizacijama (primjerice udrugama I inicijativama) koje se bave promocijom i zaštitom prava ranjivih skupina koje vam mogu pružiti savjete u svezi formiranja inkluzivnih organizacijskih politika i praksi

 

Postojeće službene dokumente/prakse učinite lako dostupnima i vidljivima (akti, dokumenti, pravilnici, kodeksi, statuti, misija i vizija organizacije). Način kako to učiniti ovisi o samoj organizaciji i o tome tko su njezini zaposlenici/ice. Osobe koje se u svom radu svakodnevno služe računalom i intranetom ili internetom, lakše će doći do dokumenata koji su na taj način objavljeni. Oni/e zaposlenici/ice koji/e izrazito rijetko, a možda i uopće ne koriste računalo, teže će doći do dokumenata koji su na intranetu ili na internetskim stranicama pa bi trebalo voditi računa da se osmisle drugačiji načini za njihovo objavljivanje. Tako se zaposlenike može informirati putem oglasne ploče ili im direktno dostaviti (u tiskanom obliku ili uvažavajući načela zaštite okoliša na nekom drugom mediju – CD, DVD, USB) službenu dokumentaciju organizacije.

Postojeće dokumente/akte i prakse trebali bi učiniti jezično razumljivijima, odnosno prilagoditi ih krajnjim korisnicima/cama. Nerijetko su to dugački dokumenti pisani stručnim pravnim jezikom koji laicima nije uvijek razumljiv. Iz postojećih dokumenata mogu se izvući manja područja i teme u kojima će zaposlenici/ice lako prepoznati potrebne podatke (npr. godišnji odmori i dopusti, zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštita prava i zabrana diskriminacije itd.). Također je potrebno zaposlenike/ce potaknuti da proučavaju dokumente kojima se štite njihova prava i definiraju obaveze.

Ukoliko se organizacija nalazi u procesu donošenja službenih dokumenata koji će sadržavati odredbe za suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina, informirajte se o specifičnostima društvenog položaja, potrebama i predrasudama usmjerenim prema LGBTI zajednici (Ukoliko ne znate za LGBTI zaposlenike u Vašem kolektivu ne znači da ih nema, ranije navedeno istraživanje LGBTI zaposlenika pokazalo da  jedna četvrtina nije otvorena na radnom mjestu po pitanju spolne orijentacije,  rodnog identiteta odnosno rodnog izražavanja).

U aktima i dokumentima koristite inkluzivan jezik, primjerice kada spominjete bračne partnere navedite i životne partnere, odnosno ukoliko se referirate na spol zaposlenika koristite kategorije kako što su rodno varijantna osoba, trans osoba i slično.

Informirajte se o specifičnostima rodnog identiteta i rodnog izražavanja. Saznajte više o trans osobama iz cjelokupnog spektra trans identiteta, transfobiji, negativnim stereotpiovima i socijalnoj stigmatizaciji trans osoba. Informirajte se o specifičnom društvenom položaju trans osoba i budite svjesni osjetljivosti i velikog tereta predrasuda i specifičnih (često suptilnih) varijanti diskriminacije. Ako ne znate za trans zaposlenike/ce u Vašem kolektivu ne znači da ih nema, u ovom slučaju često na neizražavanje rodnog identiteta utiče i represivno radno okruženje.  Također, razmotrite i analizirajte postojeće kadrovske politike i prakse, procijenite potrebe, izradite plan za senzibilizaciju zaposlenika te otkrivanje transfobične diskriminacije na svim razinama Vaše organizacije. Poželjno je I da razgovarate sa trans zaposlenicima o preprekama i specifičnim problemima u radnom procesu i na radnom mjestu te tražite njihove savjete za inkluzivnije i sigurnije radno okruženje. Implementirajte smjernice za dobrobit trans osoba na poslu koje uključuju podršku osobama u procesu tranzicije ukoliko su se odlučile na medicinsku prilagodbu spola, te omogućite trans osobama da koriste sanitarije i svlačionice sukladno svom rodnom identitetu odnosno izražavanju, te također i radnu odjeću i uniforme.

Važno je znati da LGBTI osobe same odlučuju o coming outu te da neželjeno “otkrivanje” od strane kolega/ica predstavlja uznemiravanje i može dovesti do diskriminacije stoga je potrebno zaštititi privatnost zaposlenika/ca što se ponajprije postiže edukacijom i osviješćivanjem. Tako možete educirati menadžera koji se bavi ljudskim resursima o specifičnosti iskustva LGBTI osoba i važnosti pojedinih aspekata i specifičnih oblika diskriminacije i poteškoća te skupine. Također je potrebno voditi intervjue, sastanke i monitorirati odnose zaposlenika na kompetentan i pravedan način te aktivno suzbijati negativne stereotipove, predrasude ili naznake govora mržnje.

Autane zaposlenike/ce potrebo je osnažiti kroz razgovor i podršku, te ih poticati na vidljivost i suradnju s ostalim kolegama/icama po pitanju osvještavanja i boljeg informiranja – da sudjeluju u donošenju praksi koje stvaraju poticajnu radnu atmosferu (U LGBTI zaposleniku pronađite saveznika koji će vam olakšati I rastumačiti potrebe i specifičnosti LGBTI zajednice!). Također LGBTI zaposlenike možete potaknuti i na udruživanje u vidu mreža zaposlenika što će doprinijeti povećanju svjestnosti članova organizacije o ovoj temi. Također, potaknite osnivanje LGBTI grupa unutar sindikata čime ćete dodatno zaštiti prava LGBTI zaposlenika, ali i povećati svjesnost postojećih sindikata o važnosti teme.

Brojna istraživanja su pokazala da će zaposenici/e koje mogu biti otvoreni o svojoj spolnoj orijentaciji te rodnom identitetu I izražavanju na radnom mjestu, više voljeti ići na posao, ostvarit će iskrenije odnose s kolegama/icama, imat će više samopouzdanja te će u konačnici biti produktivniji. Jednostavno rečeno, inkluzivno radnog okruženja pridonosi uspjehu poslovanja. Na ovaj način poslodavci osiguravaju da se LGBTI, ali I svi ostali,  zaposlenici osjećaju podržano I prihvaćeno u svojoj radnoj okolini što uvelike doprinosi tome da svoj posao dobro obavljaju te njihovom općem osjećaju zadovoljstva sa svojim radnim mjestom.

 

Close