O projektu

„Radnopravnost svima!“ (eng. Work Equality for All) projekt kojeg su partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske.

Projekt je bio svojevrsni nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile organizacije civilnog društva iz Hrvatske – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID, udruga Zora.

Projekt je trajao 28 mjeseci (od siječnja 2019. do travnja 2021.)  a cilj mu je bio doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju kroz razvoj i implementaciju edukacijskih modela i alata, razmjenu znanja te poticanje suradnje između sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva kao i podizanje svijesti o radničkim pravima među LGBTI zajednicom.

Kroz treninge i edukativne platforme namijenjene poslodavcima i sindikatima te produkciju dokumentarno-filmskih i medijskih sadržaja namijenjenih LGBTI populaciji poticalo se stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI zaposlenike i tražitelje zaposlenja, povećala njihova informiranost o radničkim pravima te povećalo znanje i svijest sindikata i poslodavaca o LGBTI pitanjima.

U okviru projekta, po drugi puta se u Hrvatskoj provodio Indikator ravnopravosti na radnom mjestu –  instrument kojim organizacije mogu mjeriti svoje djelovanje i uspješnost u smanjenju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te stvaranju inkluzivnog okruženja na radnom mjestu. Kao evaluacijski okvir politika i praksi unutar organizacije i organizacijske kulture po pitanju jednakosti na radnom mjestu i inkluzivnosti, Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu vrijedan je dokument za poslodavca, zaposlenike i cijelu zajednicu.

Promotivne aktivnosti posebno su bile osmišljene s ciljem podizanja svijesti javnosti o diskriminaciji koju doživljavaju LGBTI osoba te o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve.

Inovativne metode projekta uključuivale su korištenje filmske i kazališne umjetnosti, u svrhu edukacije i senzibilizacije poslodavaca, zaposlenika i LGBTI zajednice s ciljem poticanja socijalne kohezije i unaprijeđenja jednakosti na radnom mjestu. Kroz razvoj i primjena politika i praksi za zaštitu prava LGBTI zaposlenika i tražitelja zaposlenja cilj je bio doprinijeti suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i izražavanja na radnom mjestu te posljedično i u drugim sferama života.

Rezultati projekta bili su predstavljeni na završnoj konferenciji kako bi se javnosti te predstavnicima sindikata, institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU ali i šire približili modeli i metode kojima se unutar radne okoline mogu poboljšati prakse usmjerene na poticanje raznolikosti i inkluzivnosti.

Projektne aktivnosti doprinijele su jačanju suradnje te razmjeni praksi i znanja između institucija, sindikata, nevladinih udruga, zaposlenika/ca i akademske zajednice na razini Europske unije.

Projekt ‘Radnopravnost svima!’ financirala je Europska unija iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.). Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.


Prva faza projekta 2015-2017

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg su partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora teLezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride. Projekt je trajao 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je bio ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Kroz treninge volontera/ki  te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente – stvarali smo uvjete za veće participiranje studentske populacije u radu udruga koje se bave radničkim i LGBTI pravima, kako bi time osigurali njihovu dugoročnu održivost u zagovaranja ljudskih i radničkih prava.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava te provedenu anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama  sindikata, institucija za ravnopravnost spolova,  LGBTI organizacija i zajednice te formiranjem radne grupe – stvoren je tijekom projekta zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti posebno su bile osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba  kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što se dodatno ostvarivlo online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku. Ove aktivnosti osnaživale su LGBT osobe da budu aktivne u osiguravanju vlastitih prava kroz mrežu potpore nastalu u suradnji sa sindikatima. Projekt je stvorio među-sektorsku suradnju između LGBTI organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata,  institucija za ravnopravnost spolova  te osnažio suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti.

Promotivne aktivnosti osmišljene su tako da podižu svijest o važnosti ravnopravnosti na radnom mjestu, za lezbijke, gej, bi, trans i inter osobe te doprinose vidljivost pozitivnih praksi  radnih mjesta u javnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podigla se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu te zagovaralo uvođenje pozitivnih praksi.

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Close