O projektu

LGBTIQ Work Equality Alliance project is a continuation of the efforts of Croatian and Slovenian civil society organisations (CSOs), companies and other employers, and trade unions in addressing discrimination based on sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics (SOGIESCE) and promotion of inclusion of LGBTIQ+ people in employment. The project builds on the results of the previous actions and furthers partnership with employers, trade unions and LGBTIQ+ communities, with the aim to increase their participation in activities that contribute to creating safe and inclusive working environments.

Through the project we would like to widen and deepen our partnership with employers and trade unions with a joint goal to: 

  • advance policies and programmes aimed at increasing awareness  
  • improve skills of CSOs, employers and trade unions to counter discrimination and harassment affecting LGBTIQ+ employees 
  • provide joint support for LGBTIQ+ people and raise awareness with regards to the challenges they face.

Main project activities are:

  • transfer of practices among European CSOs as a foundation for development of programmes for employers and trade unions which will be implemented in Croatia and Slovenia;
  • development of a programme for employers consisting of assessment of needs – Workplace Equality Index survey – based on which tailor-made training will be implemented in employers’ organisations;
  • raising awareness and encouraging employers’ participation partners in implementing Workplace Equality Week campaigns in Slovenia and Croatia;
  • developing policies for trade unions pertaining to both collective bargaining and internal union practices and thus strengthening their capacities to actively participate in ensuring workplace equality for LGBTIQ people;
  • increasing the knowledge of LGBTIQ+ community with regards to protection of their rights in employment and thus fostering discrimination reporting.

The project will end with an international conference in Croatia planned in the second half of 2023 to foster cooperation among all relevant stakeholders.

LGBTIQ Work Equality Alliance is implemented by partner organizations The Expanse of Gender and Media Culture ‘Common Zone’ and LORI from Croatia, and Legebitra from Slovenia. The project runs from 1 December 2021 to 30 November 2023, and is supported by the Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) of the European Union.

„Radnopravnost svima!“ (eng. Work Equality for All) je projekt kojeg su od 2019. do 2021. godine partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske.

Projekt je bio svojevrsni nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile organizacije civilnog društva iz Hrvatske – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID, udruga Zora.

Projekt je trajao 28 mjeseci (od siječnja 2019. do travnja 2021.)  a cilj mu je bio doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju kroz razvoj i implementaciju edukacijskih modela i alata, razmjenu znanja te poticanje suradnje između sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva kao i podizanje svijesti o radničkim pravima među LGBTI zajednicom.

Kroz treninge i edukativne platforme namijenjene poslodavcima i sindikatima te produkciju dokumentarno-filmskih i medijskih sadržaja namijenjenih LGBTI populaciji poticalo se stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI zaposlenike i tražitelje zaposlenja, povećala njihova informiranost o radničkim pravima te povećalo znanje i svijest sindikata i poslodavaca o LGBTI pitanjima.

U okviru projekta, po drugi puta se u Hrvatskoj provodio Indikator ravnopravosti na radnom mjestu –  instrument kojim organizacije mogu mjeriti svoje djelovanje i uspješnost u smanjenju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te stvaranju inkluzivnog okruženja na radnom mjestu. Kao evaluacijski okvir politika i praksi unutar organizacije i organizacijske kulture po pitanju jednakosti na radnom mjestu i inkluzivnosti, Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu vrijedan je dokument za poslodavca, zaposlenike i cijelu zajednicu.

Promotivne aktivnosti posebno su bile osmišljene s ciljem podizanja svijesti javnosti o diskriminaciji koju doživljavaju LGBTI osoba te o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve.

Inovativne metode projekta uključuivale su korištenje filmske i kazališne umjetnosti, u svrhu edukacije i senzibilizacije poslodavaca, zaposlenika i LGBTI zajednice s ciljem poticanja socijalne kohezije i unaprijeđenja jednakosti na radnom mjestu. Kroz razvoj i primjena politika i praksi za zaštitu prava LGBTI zaposlenika i tražitelja zaposlenja cilj je bio doprinijeti suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i izražavanja na radnom mjestu te posljedično i u drugim sferama života.

Rezultati projekta bili su predstavljeni na završnoj konferenciji kako bi se javnosti te predstavnicima sindikata, institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU ali i šire približili modeli i metode kojima se unutar radne okoline mogu poboljšati prakse usmjerene na poticanje raznolikosti i inkluzivnosti.

Projektne aktivnosti doprinijele su jačanju suradnje te razmjeni praksi i znanja između institucija, sindikata, nevladinih udruga, zaposlenika/ca i akademske zajednice na razini Europske unije.

Projekt ‘Radnopravnost svima!’ financirala je Europska unija iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.). Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.


Prva faza projekta 2015-2017

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg su partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora teLezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride. Projekt je trajao 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je bio ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Kroz treninge volontera/ki  te kroz razvoj i implementaciju edukacijskog volonterskog programa za studente – stvarali smo uvjete za veće participiranje studentske populacije u radu udruga koje se bave radničkim i LGBTI pravima, kako bi time osigurali njihovu dugoročnu održivost u zagovaranja ljudskih i radničkih prava.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava te provedenu anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, javne panele s predstavnicima/cama  sindikata, institucija za ravnopravnost spolova,  LGBTI organizacija i zajednice te formiranjem radne grupe – stvoren je tijekom projekta zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti posebno su bile osmišljenje s ciljem osiguravanja osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba  kroz poboljšanje njihovih radničkih prava što se dodatno ostvarivlo online platformom koja nudi relevantne informacije vezano za zaposlenje kao i specifičnu pravnu podršku. Ove aktivnosti osnaživale su LGBT osobe da budu aktivne u osiguravanju vlastitih prava kroz mrežu potpore nastalu u suradnji sa sindikatima. Projekt je stvorio među-sektorsku suradnju između LGBTI organizacija civilnog društva (lokalnih i međunarodnih), sindikata,  institucija za ravnopravnost spolova  te osnažio suradnju sa svim relevantnim donositeljima odluka kroz stalnu komunikaciju i zajedničke aktivnosti.

Promotivne aktivnosti osmišljene su tako da podižu svijest o važnosti ravnopravnosti na radnom mjestu, za lezbijke, gej, bi, trans i inter osobe te doprinose vidljivost pozitivnih praksi  radnih mjesta u javnosti. Stvaranjem indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu i pokretanjem nagrade za poslodavca koji najviše brine o raznolikosti i ravnopravnosti podigla se svijest o diskriminaciji LGBT osoba na poslu te zagovaralo uvođenje pozitivnih praksi.

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Close