U okviru projekta „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ razvijen je Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu za primjenu u Republici Hrvatskoj te će se pozivi poslodavcima za uključivanje u ovu važnu akciju po prvi puta u RH slati u ožujku 2017.

Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu je evalaucijski alat u formi upitnika koji poslodavci mogu korisiti za unaprijeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu za ranjive skupine s naglaskom na spolne i rodne manjine.

Tražimo: 10 volontera/ki

Volonterski zadaci: slanje poziva na sudjelovanje u Indikatoru elektroničkom poštom, vođenje evidencije o poslanim pozivima, slanje podsjetnika na poziv.

Početak slanja poziva je ožujak 2017., a predviđena dinamika/opseg posla je oko 5 sati tjedno (po želji i mogućnostima može i više) . Svaki/a volonter/ka dobit će određeni broj kontakata poslodavaca (iz već postojećih baza poslodavaca po županijama). Svi mailovi se šalju sa službene projektne adrese (ne sa osobnih mailova).

Mjesto i vrijeme rada: od kuće, sa svog računala, on-line u bilo koje vrijeme ili u prostoru udruge u unaprijed dogovoreno vrijeme.

Trening i podrška: Volonteri/ke će dobiti detaljne upute za provođenje navedenih zadataka, te će biti u redovnom kontaktu sa svojim koordinatorom/icom putem e-maila, telefona ili osobno.

Potrebne vještine volontera/ke:

  • Poznavanje rada na računalu – pretraživanje interneta, slanje elektroničke pošte, rad u Word-u, Excell-u
  • Odgovornost, sistematičnost u radu
  • Dobre komunikacijske vještine

Nudimo vam rad kojeg možete sami vremenski organizirati, priliku da sudjelujete u provedbi prvog Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu u Hrvatskoj, mentorsku podršku i potvrdu o ostvarenim volonterskim satima.

Zainteresirani/e? Prijavite se na adresu: marino@voxfeminae.net do 1. ožujka 2017.

Priključi se našem timu – gradimo zajedno ravnopravniji svijet za sve nas 🙂