U sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”, članovi i članice udruga koje ga provode (Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” te Udruga Zora) u travnju su održali/e dva studijska posjeta relevantnim europskim organizacijama civilnog društva koje se bave LGBTI radničkim pravima. Studijskim putovanjima pridružili/e su se i predstavnici/e udruga suradnica na projektu – Zagreb Pride i Trans Aid.

Od 6. do 8. travnja 2016. predstavnici/e udruga bili su na prvom studijskom posjetu organizacijama civilnog društva koje se bave tematikom projekta. Trening se održao u sjedištu udruge RFSL Ungdom u švedskom gradu Stockholmu.

RFSL je jedna od najstarijih LGBTQ organizacija na svijetu (postoje od 1950. godine); imaju preko 40 ureda po cijeloj Švedskoj, 38 internacionalnih ogranaka, 7000 članova/ica i preko 500 zaposlenih. Grane njihove djelatnosti protežu se od pružanja azila zbog seksualne orijentacije ili preferencija, podrške žrtvama zločina (posebice iz mržnje), edukacijom po pitanju HIV-a, internacionalnim i političkim djelovanjem, pravnom pomoći, podrškom i edukacijama uz izdavanje certifikata poduzećima po pitanju LGBTI tolerantnosti. Status RFSL-a kao UN promatrača govori o njihovom visokom ugledu i političkoj utjecajnosti.

Predavanja i trening pružen od strane RFSL-a sastojao se od prikaza i upoznavanja sa LGBTI radničkim pravima, zakonom o radu i položajem u Švedskoj, istraživanjima po pitanju diskriminacije i jednakih mogućnosti pri zaposlenju i izražavanju seksualnog/rodnog identiteta na radnom mjestu, načinima komunikacije i zagovaranja sa političkom strukturom i ulogom sindikata te potrebom za internacionalnom mrežom, podrškom i povezivanjem.

Posjet Londonu i organizaciji Stonewall

Predstavnici/e udruga partnerica na projektu potom su posjetili/e London od 13. do 17. travnja gdje je za njih organizacija Stonewall održala dvodnevni trening o LGBT ravnopravnosti na radnom mjestu.

Stonewall djeluje od 1989. godine a danas je međunarodno prepoznata organizacija koja se bavi LGBTI pravima, posebno u segmentu lobiranja i zagovaranja. Neki od prijašnjih uspjeha organizacije su izjednačavanje dobi za pristanak na spolne odnose, uklanjanje zabrane služenja u vojsci za LGB osobe, te osiguravanje legislativnog modela koji dopušta istospolnim parovima posvajanje. Nedavno, Stonewall je aktivno radio na zagovaranju životnog partnerstva i istospolnog braka. Stonewall je ujedno i vodeća LGBTI organizacija u Velikoj Britaniji koja se bavi radničkim pravima LGBTI osoba.

U tom kontekstu, predstavnici/e hrvatskih udruga naučili su kako pristupiti i raditi s poslodavcima u različitim sektorima (javni, privatni i treći sektor) te kako osigurati dugotrajnu podršku poslodavaca u borbi za prava LGBTI radnika/ca. Intenzivno se razgovaralo i o politikama i praksama koje domaći poslodavci trebaju implementirati u svojim organizacijama kako bi se postigla ravnopravnost LGBTI osoba na radnom mjestu.

Drugog dana članovi/ce udruga su prisustvovali godišnjoj konferenciji koju organizira Stonewall, a koja je okupila više od 800 predstavnika poslodavaca iz Velike Britanije, ali i onih međunarodnih. Predstavnici/e udruga su sudjelovali/e na panelima gdje su se upoznali sa strategijama, metodama i politikama koje poslodavci razvijaju te koriste kako bi postigli punu ravnopravnost svojih LGBTI zaposlenika/ca.

Članovi/ce BRIDA, K-zone, LORI i Zore su također našli/e na radnom sastanku s predstavnicima/ama najvećeg sindikata Velike Britanije – Unite the Union gdje su saznali korisne informacije o tome kako sindikati u svoj rad implementiraju LGBT prakse te na koje se sve načine bore protiv suzbijanja diskriminacije LGBTI radnika/ca.

Ojačani/e bogatim iskustvom i savjetima RFSL-a i Stonewalla, članovi/ce navedenih udruga nastavljaju provoditi aktivnosti definirane projektom. Održani treninzi posebno će koristiti udrugama pri rukovođenju radnom skupinom za implementaciju pozitivnih praksi u kolektivne ugovore te kontinuiranom radu s poslodavcima u Hrvatskoj kroz razvoj indikatora LGBTI ravnopravnosti na radnom mjestu, ali i u istraživanju o statusu prava LGBTI radnika/ica među hrvatskom LGBTI zajednicom i poslodavcima.