Dva su istraživanja koje ćemo provoditi u razdoblju od svibnja do rujna 2016. Prvo je ispitivanje LGBTI politika i praksi, koje je namijenjeno poslodavcima, a drugo je istraživanje uvjeta rada LGBTI osoba.

Tražimo: 20 volontera/ki

Volonterski zadaci:

1 faza: slanje poziva na sudjelovanje u istraživanju elektroničkom poštom, vođenje evidencije o poslanim pozivima, slanje podsjetnika na poziv. Početak provedbe istraživanja je lipanj 2016., a predviđena dinamika/opseg posla do 5 sati tjedno, na način da se u dogovoreni dan pošalju svi pozivi (e-mailom), te zatim prate odgovori poslodavaca. Svaki/a volonter/ka dobit će određeni broj kontakata poslodavaca (postoje izrađene baze poslodavaca po županijama). Svi mailovi se šalju sa službene projektne adrese (ne sa osobnih mailova).

2 faza:uključuje telefonsko kontaktiranje dijela poslodavaca, gdje se poziv za sudjelovanje u istraživanju prenosi usmenim putem. Za volontere/ke koji žele sudjelovati u ovoj fazi istraživanja, osigurat ćemo dodatne upute i podršku. Ova faza istraživanja će se provoditi u lipnju i srpnju 2016.

Mjesto rada: od kuće, sa svog računala, on-line

Trening i podrška:Volonteri/ke će dobiti detaljne upute za provođenje navedenih zadataka, te će biti u redovnom kontaktu sa svojim koordinatorom/icom putem e-ma.

 

Potrebne vještine volontera/ke:

  • Poznavanje rada na računalu – pretraživanje interneta, slanje elektroničke pošte, rad u wordu, excellu
  • Odgovornost, sistematičnost u radu
  • Dobre komunikacijske vještine

 

Nudimo vam rad kojeg možete sami vremenski organizirati, priliku da sudjelujete na prvom istraživanju ove tematike u Hrvatskoj, mentorsku podršku i potvrdu o ostvarenim volonterskim satima.

Za dugotrajno volontiranje na projektu (minimalno 2 različite aktivnosti i minimalno 30 ostvarenih volonterskih sati) možemo vam izdati Potvrdu o  kompetencijama stečenim kroz volontiranjem.

Zainteresirani? prijavite se na adresu: marino@voxfeminae.net do 6. LIPNJA 2016.

Priključi se našem timu – gradimo zajedno ravnopravniji svijet za sve nas 🙂