U okviru projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” producirani su promo materijali: letci i brošure koji tematiziraju inkluzivnu radnu okolinu te prijedloge za pozitivne prakse koje poslodavci mogu primijeniti u svojim radnim okolinama. Tražimo volontere/ke koji su zainteresirani spomenute promo materijale distribuirati u svojim sredinama: udrugama, inicijativama, državnim institucijama, kulturnim i društvenim centrima…

Tražimo: do 10 volontera/ki

Volonterski zadatak: distribucija promo materijala

Početak volontiranja je druga polovica travnja (od 18. travnja). Predviđeni opseg posla je ukupno oko 5 sati po volonteru/ki za vrijeme trajanja volontiranja. Svaki/a volonter/ka dobit će određeni broj lokacija/adresa na koje će biti potrebno odnijeti promo materijale.

Mjesto i vrijeme rada: Grad Zagreb, terenski rad (NE na ulici s prolaznicima/cama već od lokacije do lokacije)

Trening i podrška: Volonteri/ke će dobiti detaljne upute za provođenje volontiranja te biti u kontaktu sa koordinatorom/icom putem e-maila, telefona ili osobno

Potrebne vještine volontera/ki:

  • Odgovornost u radu
  • Dobre komunikacijske vještine

Nudimo vam rad kojeg možete sami vremenski organizirati, priliku da sudjelujete u povećanju vidljivosti radničkih prava LGBT osoba, mentorsku podršku i potvrdu o ostvarenim volonterskim satima.

Zainteresirani/e? Prijavite se na adresu marino@voxfeminae.net zaključno s 17. travnja.

Priključi se našem timu – gradimo ravnopravniji svijet za sve nas! 🙂