Iskorak je organizacija civilnog društva osnovana 2002. godine čija misija je promicanje i zaštita ljudskih prava građana i građanki Republike Hrvatske, a posebno ljudskih prava lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba te zalaganje za njihovu participaciju u društvu kaojednakopravnih građana i građanki Republike Hrvatske.

Svoju misiju Iskorak ostvaruje kroz javnozagovaračke, medijske, društveno-kulturne i zdravstvene programe. Iskorak okuplja LGBT i heteroseksualne osonbe koje su svijesne činjenice da nasilje nad LGBT zajednicom nije nasilje samo nad onima koji su drugačije seksualnosti ili rodnog izražavanja, već to predstavlja nasilje nad cijelim društvom.

Neki od osnovnih ciljeva Iskoraka su unaprijeđenje zdravlja i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete življenja seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om te izgradnja, unaprijeđenje i promicanje kulturno-društvene infrastrukture u svrhu povećanja uključenosti seksualnih i rodnjih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om te njihovom ravnopravnijem sudjelovanju u društvu.

Iskorak svojim korisnicima nudi besplatne savjetodavne usluge u podržavajućoj atmosferi te u povjerljivom kontaktu s stručnom osobom. Podrška koju nude zajednici organizirana je u pet tematskih sekcija.

– Usluga dobrovoljnog, anonimnog i povjerljivog testiranja na HIV i sifilis brzim testovima koji omogućuju rezultat u 60 sekundi. Testiranje je anonimno, povjerljivo i besplatno.

– Usluga besplatnog povjerljivog individualnog savjetovanja u savjetovalištu usmjerena je na pomaganje klijentima u razvoju vještina suočavanja s emocionalnim, interpersonalnim, akademskim i drugim poteškoćama. 

– Iskorak svakodnevno radi na unaprjeđenju sustava pružanja pravne pomoći LGBTI osobama. U suradnji s odvjetničkim uredom pružaju besplatno pravno savjetovanje LGBTI osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacija, te poduzimaju potrebnih pravnih radnji ukoliko osobe žele prijaviti takve slučajeve.

– Javno zagovaranje za suzbijanje svih oblika diskriminacije po osnovi spolne orijentacije ili rodnog identiteta te pružanja direktne pravne zaštite LGBT osobama.

– Osnaživanje LGBT zajednice kroz upoznavanje novih osoba te uključivanje u druženje i aktivnosti koje se u Hrvatskoj organiziraju za LGBT zajednicu.

– Stručna i vršnjačka edukacija na nekom od područja kojima se Iskorak bavi.

Aktivnosti udruge Iskorak možete pratiti i na njihovim službenoj stranici, ali i Facebook i Instagram stranicama:

Službena stranica Iskoraka
Facebook stranica
Instagram stranica