5. srpnja, u okviru projekta LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu, održan je prvi sastanak radne grupe na kojem su sudjelovali/e predstavnici/e Regionalnog industrijskog sindikata, Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova, Sindikat obrazovanja medija i kulture, sindikat Nova solidarnost te predstavnici udruga K-zona i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju.

Radna grupa okupila se s ciljem izrade smjernica za kolektivne ugovore te indikatora LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu kroz koji će se mjeriti zastupljenost LGBTI praksi kod poslodavaca u Hrvatskoj. Na indikatoru i smjernicama radna grupa će raditi tijekom jeseni tekuće godine.

Na osnovu sastanaka s predstavnicima sindikata, panela, istraživanja LGBTI zaposlenika, analize kolektivnih ugovora, prijedloga radne grupe za politike i smjernice za sindikate u finalnoj fazi projekta biti će razvijene i objavljene dvije brošure.