16. studenog 2016. održan je još jedan sastanak radne grupe projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” s ciljem izrade smjernica za sindikate i kolektivno pregovaranje.

Sastanku radne grupe prisustvovali/e su:  Iskra Mandarić, Ružica Gudelj (Sindikat medija obrazovanja i kulture), Željka Vrbaslija (Nova solidarnost), Siniša Milčić (Regionalni industrijski sindikat), Suzana Artuković (Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova), Mia Gonan i Nikola Zdunić (Zagreb Pride), Nina Čolović (Trans Aid), Noah Pintarić (K-zona) te Ana Vračar, Mario Kikaš i Bojan Nonković (BRID) uz Nikolu Švenda (Zora).

Radna grupa je na sastanku pristupila izradi oglednog kolektivnog ugovora koji će sadržavati odredbe koje se odnose na suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava LGBTI osoba na radnom mjestu.