Tražimo volontere/ke za slanje poziva poslodavcima za sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu!

U okviru projekta „Radnopravnost svima!“ razvijen je Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu za primjenu u Republici Hrvatskoj! Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu je evaluacijski alat u formi upitnika koji poslodavci mogu korisiti za unaprijeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu za ranjive skupine s naglaskom na spolne i rodne manjine. U studenom 2019. godine, započeti će kampanja te slanje poziva poslodavcima za uključivanje u ovu važnu aktivnost.

Tražimo: 20 volontera/ki

Volonterski zadaciizrada/ažuriranje baza podataka s kontaktima poslodavaca, slanje poziva na sudjelovanje u Indikatoru elektroničkom poštom, vođenje evidencije o poslanim pozivima, slanje podsjetnika na poziv.

Rokovi: rad na izradi/ažuriranju baza podataka – 18. – 31. listopad 2019.

Početak slanja poziva je 4. studeni 2019., a predviđena dinamika/opseg posla oko 5 sati tjedno. Svaki/a volonter/ka dobit će određeni broj kontakata poslodavaca (iz već postojećih baza poslodavaca po županijama). Svi mailovi se šalju sa službene projektne adrese (ne sa osobnih mailova).

Mjesto radaod kuće, sa svog računala, on-line ili  u prostoru udruge u unaprijed dogovoreno vrijeme.

Trening i podrška: Volonteri/ke će dobiti detaljne upute za provođenje navedenih zadataka, te će biti u redovnom kontaktu sa svojim koordinatorom/icomputem e-maila, telefona ili osobno.

Potrebne vještine volontera/ke:

  • Poznavanje rada na računalu – pretraživanje interneta, slanje elektroničke pošte, rad u Word-u, Excell-u
  • Odgovornost, sistematičnost u radu
  • Dobre komunikacijske vještine

Nudimo vam rad kojeg možete sami vremenski organizirati, priliku da sudjelujete u provedbi Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu u Hrvatskoj, mentorsku podršku i potvrdu o ostvarenim volonterskim satima.

Zainteresirani?  prijavite se na adresu: volontiranje@voxfeminae.net!

Priključi se našem timu – gradimo zajedno ravnopravniji svijet za sve nas 🙂


Za volontere koji su se prijavili/e, ovdje (PDF) se nalaze dodatne upute za slanje poziva poslodavcima za sudjelovanje u Indikatoru.