Poštovana, partner i ja imamo jedno pitanje za Vas koje se ne odnosi direktno na zaštitu radničkih prava ali se tiče prava na ostvarivanje braka istospolne zajednice pa nekako mislimo da spada u Vašu domenu ekspertize i da ćete nam moći pomoći.  Životni partner i ja bi se željeli preseliti u Njemačku u kojoj postoji brak za istospolne partnere dok kod nas u Hrvatskoj samo životno partnerstvo. Naše pitanje je hoće li nam se životno partnerstvo iz Hrvatske priznati kao brak ili moramo ponovo u Njemačkoj sklapati brak?

Sukladno njemačkom OGZ, na sklapanje civilnog partnerstva te njegove učinke se primjenjuje pravo države gdje je isti sklopljen (čl. 17b) te učinci istog (prava i obveze) ne mogu premašiti prava i obveze garantirane njemačkim Zakonom o registriranom partnerstvu. Sukladno čl. 1. njemačkog Zakona o registriranim partnerstvima, isti se primjenjuje na istospolna partnerstva sklopljena u drugim državama. Sukladno čl. 20A istog Zakona, životna partnerstva će biti konvertirana u brak ako oba životna partnera izjave pred službenom osobom da žele konvertirati životno partnerstvo u brak. Dan sklapanja životnog partnerstva će se smatrati danom sklapanja braka.

Dakle, životno partnerstvo se u Njemačkoj putem izjave pred službenom osobom može konvertirati u brak, s tim da će se povratkom u RH vaša zajednica ponovno smatrati i tretirati  kao životno partnerstvo.


Fotografija: Love and Marriage 298/366 by Skley is licensed with CC BY-ND 2.0.