Zanima me mogu li koristiti bolovanje zbog bolesti partnerice iako nismo u sklopljenom životnom partnerstvu? U vezi smo sedam godina, trebamo li dokazivati da smo u vezi ako bi ja zatražila bolovanje zbog bolesti partnerice? Odnosno, možete li mi reći, molim vas, kako ova situacija funkcionira?

Temeljem članka 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju određeno je da pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite ako je određen da njeguje oboljelog članka uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete koje taj zakona propisuje.

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje piše: sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi njege osigurane osobe – supružnika ili životnog partnera odnosno neformalnog životnog partnera s kojim osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana. Naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, na teret sredstava HZZO-a, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

Sukladno čl.  3. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine.

Postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i izvanbračna zajednica. Dakle, osobe koje su neformalni životni partneri (bez obzira radi li se o osobama u istospolnoj zajednici ili ne) moraju dokazati HZZO-u da žive u zajedničkom kućanstvu duže od tri godine  te se trebaju pozvati načlanak 4. stavka 2. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola u kojem je propisano da:

Neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.


Fotografija: “Will reading your doctor’s notes make you healthier?” by opensourceway is licensed with CC BY-SA 2.0.