Kojim institucijama u Hrvatskoj se može prijaviti diskriminacija na LGBT osnovi?

Pučka pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je opunomoćenica Hrvatskog sabora za zaštitu i promociju ljudskih prava te središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije. Ona ispituje pojedinačne prijave te može davati mišljenja, preporuke, prijedloge i upozorenja za uklanjanje i sprečavanje diskriminacije. Također, pruža informacije o pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, može provoditi postupak mirenja i podnositi kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Svatko tko misli da je diskriminiran može predati pritužbu pučkoj pravobraniteljici.

Sudska zaštita – Sukladno čl. 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije osoba koja tvrdi da je žrtva diskriminacije može podnijeti tužbu protiv fizičke ili pravne osobe i tražiti:

1. da se utvrdi da joj je tuženik povrijeđeno pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje

2. da se zabrani poduzimanje radnje kojima se krši ili može prekršiti njeno pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njezine posljedice

3. da se naknadi imovinska i neimovinska šteta uzrokovana povredom prava

4. da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima

Zaštita na radnom mjestu –  Sukladno, Zakonu o radu, radnik koji smatra da ga netko od drugih radnika ili nadređenih na poslu uznemirava radi spolne orijentacije ili rodnog identiteta se može obrtati poslodavcu radi zaštite, a ako ista izostane, može podnijeti tužbu protiv poslodavca na općinski radni sud.


Fotografija: “Munson-Williams-Proctor Arts Institute ~ Utica Ny ~ Historical Building ~ Register” by Onasill ~ Bill – 72.2 M is licensed with CC BY-NC-SA 2.0.