Nigdje ne mogu naći informaciju pa bih Vas pitala za zakon o udomiteljstvu je li sada promijenjen i da li se sada istospolni parovi i pojedinci mogu prijaviti za udomiteljstvo?

Sukladno, čl. 9. Zakona o udomiteljstvu, udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu smještaja, na čije ime se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja. Dakle, pojedinac može biti udomitelj.

Što se tiče udomljavanja istospolnih parova, Zakon o udomiteljstvu nije promijenjen. Ustavni sud  je u svojoj odluci povodom prijedloga za ukidanjem osporavanih zakonskih članaka ocijenio da diskriminatorne učinke nije moguće otkloniti odnosno nadomjestiti intervencijom Ustavnog suda u postojeći sadržaj zakona te stoga nije prihvatio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenih članaka Zakona o udomiteljstvu. Međutim, Ustavni sud je istaknuo da su “sudovi odnosno druga nadležna tijela koja u rješavanju pojedinačnih slučajeva neposredno odlučuju o pravima i obvezama građana dužni tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava. U konkretnom slučaju to znači da su osporene zakonske odredbe dužni tumačiti i primjenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu.” Stoga istospolni parovi se mogu prijaviti za udomiteljstvo.


Fotografija: “Child Happiness” by khaled_amer is licensed with CC BY-NC-SA 2.0.