Uskoro ću sklopiti životno partnerstvo i zanima me trebam li o tome obavijestiti poslodavca? Ukoliko sam u životnom partnerstvu imam li pravno na olakšice za partnera koji nije zaposlen? I kako se do tih olakšica dolazi?


Poslodavac za vrijeme trajanja radnog odnosa ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim  odnosom. (članak 25. stavak 1. Zakon o radu). Stoga niste u obvezi objašnjavati poslodavca o sklapanju životnog partnerstva.

Međutim, temeljem članka 86. Zakona o radu  određeno je da imate pravo na plaćeni dopust za sklapanje braka u trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako nije drugačije određeno Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom. To znači da imate pravo na plaćeni dopust najmanje u trajanju sedam dana, a možda je Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom broj dana i veći.

Temeljem članka Članak 69. stavak 2 Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola određeno je:

Prava koja su općim propisom o radu i svim njime propisanim izvorima prava iz radnog odnosa osigurana, bračnim drugovima, zajamčena su i životnim partnerima.

Stoga je zaključak da Vam poslodavac mora omogućiti plaćeni dopust radi sklapanje životnog partnerstva.

Što se tiče olakšica za partnera koji nije zaposlen, Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 117/04 do 136/15) propisuje u članku 36. da osoba može ostvariti uvećani osobni odbitak (dakle na osnovni osobni odbitak koji se uopće ne oporezuje, a koji iznosi 2.600,00 kn za svaki mjesec u godini) -0,5 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji (stavak 2).

Članom uže obitelji smatra se i “bračni i izvanbračni drug odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji bračnog, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera” i druge osobe (stavak 7).

S time da je moguće ostvariti takav povećani osobni odbitak za navedene osobe samo ako njihovi oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka na godišnjoj razini (dakle 5*2.600,00 * 12= 156.000,00 kn) (stavak 4).

Nakon sklapanja životnog partnerstva na Vas i partnera se primjenjuje članak  57. st. 2., 3. i 4.  Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola u kojem je određeno da :

(2) Uzdržavanje životnog partnera odnosno djece nad kojom se ostvaruje roditeljska ili partnerska skrb smatra se osobnim odbitkom od poreza na dohodak, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje porez na dohodak.

(3) Uzdržavanje bivšeg životnog partnera smatra se osobnim odbitkom od poreza na dohodak, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje porez na dohodak.

(4) Porezni status životnog partnerstva u pogledu poreza iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je mijenjati posebnim zakonom kojim se regulira tu vrstu poreza, poštujući pritom jamstvo zabrane nepovoljnog postupanja propisane člankom 60. ovog Zakona.

NADOPUNA ODGOVORA:

Povodom pitanjaUskoro ću sklopiti životno partnerstvo i zanima me trebam li o tome obavijestiti poslodavca? Ukoliko sam u životnom partnerstvu imam li pravno na olakšice za partnera koji nije zaposlen? I kako se do tih olakšica dolazi?“, na koje sam između ostalog odgovorila kako radnik ima pravo na plaćeni dopust najmanje u trajanju sedam dana, a možda je Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom broj dana i veći, želim pojasniti da zakon daje radniku pravo na dopust za važne osobne događaje, a  osobito sklapanje braka, rođenje djeteta, težu bolest ili smrt člana uže obitelji u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje. Zakon ograničava ukupan broj dana plaćenog dopusta po godini, dakle, ova odredba se ne može tumačiti na način da radnik ima pravo na sedam radnih dana plaćenog dopusta kod npr. sklapanja braka.

Ukoliko poslodavac ima Pravilnik o radu ili se primjenjuje Kolektivni ugovor,  Radnik će dobiti onoliki broj dana plaćenog dopusta koliko je određeno tim dokumentima, a što može godišnje iznositi i više od zakonski predviđenih sedam dana. Tako npr. Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom se može  odrediti da radnik za smrt člana uže obitelji dobije plaćeni dopust od 5 radnih dana, za sklapanje braka 4 radna dana, za tešku bolest 7 radnih dana itd…

Međutim, ako poslodavac nema Pravilnik o radu ili radnik ne potpada pod neki  Kolektivni ugovor, a niti je pravo na plaćeni dopust regulirano u njegovom ugovoru o radu, na zahtjev radnika poslodavac je dužan odobriti radniku plaćeni dopust za npr. sklapanje braka, ali poslodavac sam određuje broj dana, u praksi najčešće dan ili dva.


Ukoliko ste LGBTIQ osoba te vam je potreban pravni savjet vezan uz zaštitu vaših radničkih prava, ili samo želite s našom odvjetnicom Bojanom Ivanišević provjeriti da li su ponašanja i prakse vašeg (budućeg) poslodavca ispravna odnosno legalna, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrasca.

Photo: erin m, CC license